KALENDÁŘ AKCÍ V KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI V ROCE 2016
LEDEN - první mimořádné zimní otevření tvrze Bouda
ÚNOR - první speciální prohlídka tvrze Hůrka
- noční prohlídky tvrze Hůrka
- druhé mimořádné zimní otevření tvrze Bouda
BŘEZEN - třetí mimořádné zimní otevření tvrze Bouda
- noční prohlídky tvrze Hůrka
- druhá speciální prohlídka tvrze Hůrka
- Velikonoční prázdniny v KPO
DUBEN - Vzpomínkové setkání s pietou u Muzea K – S 14 „U Cihelny“ k příležitosti 102. výročí narození četaře Arnošta Hrada
- první Společný víkend muzeí v KPO
- třetí speciální prohlídka tvrze Hůrka
KVĚTEN - druhý Společný víkend muzeí v KPO
- Dětský den s Lesy ČR na Boudě - první Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění – tvrz Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
- Sportovně branný dětský den na muzeích v KPO
- čtvrtá speciální prohlídka tvrze Hůrka
- turistický pochod "Pochod generála Ludvíka Krejčího" k 78. výročí tzv. Částečné mobilizace čs. branné moci (celodenní akce na pevnostní linii od Mladkova do Králík)
ČERVEN - třetí Společný víkend muzeí v KPO
- pátá speciální prohlídka tvrze Hůrka
ČERVENEC - Mezinárodní setkání provozovatelů a prezentace pevnostních muzeí Fort Fest CZ 2016 Králíky – nultý ročník k 80. výročí zahájení výstavby opevnění na Králicku
- čtvrtý Společný víkend muzeí v KPO
- šestá speciální prohlídka tvrze Hůrka
SRPEN - pátý Společný víkend muzeí v KPO
- další ročník akce Cihelna s bojovými ukázkami a historickou vojenskou technikou, speciální autobusová linka z "bojiště" na tvrz Bouda
- jízdy v bojové technice na tankodromu Vojenského muzea Králíky
- druhá Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění – tvrz Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
- netradiční prohlídky tvrze Hůrka
ZÁŘÍ - šestý Společný víkend muzeí v KPO
- čtvrtý ročník pochodu po Betonové hranici k 78. výročí mobilizace čs. branné moci
- Oživený bunkr (dobově uniformovaní a ukázky na pěchotním srubu K – S 5)
- třetí Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění – tvrz Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
- sedmá speciální prohlídka tvrze Hůrka
ŘÍJEN - sedmý (závěrečný) Společný víkend muzeí v KPO
- čtvrtá Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění – tvrz Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
- osmá speciální prohlídka tvrze Hůrka
- pietní akt k výročí vzniku Republiky československé v roce 1918
LISTOPAD - devátá speciální prohlídka tvrze Hůrka

Termíny akcí a podrobné informace najdou zájemci v aktualitách.