Památník obětem internace Králíky

Památník je situován: V budově kláštera redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách - Dolní Hedeči, na prvním nádvoří.

Provozní doba: Letní období (květen – říjen): 10.00–12.00, 12.30–17.00; zimní období (listopad – březen) na základě předběžné dohody.

Přístupové trasy: Vlakem do zastávky Králíky. Z nádraží na Velké náměstí v Králíkách, odkud vede značená turistická trasa směr "Hedeč - klášter" v délce 2 km. Při dopravě automobilem na kruhovém objezdu v Králíkách směr Hanušovice a na další křižovatce směr Dolní Hedeč a dále podle místního značení. Silnice Vás přivede až na parkoviště u kláštera.

Vstupné: Dospělí: ...,-Kč; děti, důchodci, studenti: ...,-Kč; rodinné vstupné: ...,-Kč; ZTP, ZTP/P doprovod: zdarma.

Zřizovatel: Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, pěchotní srub K - S 14 „U cihelny“ Králíky, Velké nám. 367, 561 69 Králíky

Provozovatel: Poutní dům, Kopeček 1, 561 69 Králíky Dolní Hedeč

Kontakt: Tel.: 465 631 178, 605 912 840; pamatnikkraliky@centrum.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://pamatnik.militaryclub.info

Stručná charakteristika muzea:

Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na tomto místě v období let 1950 - 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 - 1961 prošlo více než 500 osob. Mnozí z internovaných byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich.

Expozice je vhodným doplněním učební látky v oblasti výuky dějepisu, rovněž podporuje vzdělávání v předmětu občanské výchovy v oblasti občanského soužití, úlohy občana a státu, tolerance, demokracie a rozvoje znalostí o rozdílnostech v náboženstvích a pohledu na svět.