Aktuality a tiskové zprávy

24. března 2017

PŘEDJAŘÍ V KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI

Poslední víkend měsíce března (25.-26. 3 2017) bude otevřeno v několika muzeích v Králické pevnostní oblasti!

Provozovatelé tvrze Hůrka připravili větší počet vstupů do podzemí pevnosti, na neděli 26. 3. navíc nachystali speciální prohlídkový okruh s časovou náročností cca 240 minut. Začíná v 10:00.

Vojenské muzeum Králíky s expozicemi zbraní a techniky, bude po oba dny otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin.

Památník obránců Vlasti - pěchotní srub K - S 8 "U nádraží" - otevírá v letošním roce poprvé. V sobotu od 9:00 do 18:00, v neděli od 9:00 do 12:00.

Rovněž provozovatelé Vojenského muzea Lichkov budou o víkendu přítomni. Začínají s přípravou objektu K - S 32 na nadcházející sezónu.

I poslední sníh v údolích roztál, trasa Naučné stezky Vojenské historie Králíky propojující Velké náměstí v Králíkách s tvrzí Hůrka, lehkým objektem č. 111, Vojenským muzeem Králíky a pěchotním srubem K - S 14 je pohodlně přístupná...


19. prosince 2016

PROSINEC 2016 NA ČS. OPEVNĚNÍ V KPO

Ani fakt, že nastoupil měsíc prosinec a přišel první sníh neznamená, že byste v Králické pevnostní oblasti museli prohlížet impozantní pozůstatky prvorepublikového opevnění pouze zvenčí! Nejen pro ty, kteří vyrazí do moderních zimních lyžařských středisek na Králicku či trávit zde vánoční prázdniny, budou otevřena některá muzea... Můžete navštívit tvrze Bouda a Hůrka, Vojenské muzeum Králíky, nebo při nižší sněhové pokrývce projít některou ze zdejších naučných stezek, věnovaných právě čs. pevnostnímu systému z let 1935-1938...

Tvrz Bouda je v zimním období uzavřena, ale od 26. prosince do 1. ledna včetně, ji provozovatelé mimořádně zpřístupní pro návštěvníky. Vstupy do podzemního systému chodeb a sálů jsou připraveny v 11 , 13 a v 15 hodin. V případě většího zájmu budou vstupy organizovány po hodině. Zařazovat se budou prohlídkové okruhy: Kompletní (cca 80 min) a Mini (cca 40 min). Pro skupiny 10 a více zájemců je možné zařadit i speciální Velký okruh (cca 150 min).

V altánu před vchodovým srubem bude každá den v uvedeném období hořet oheň, můžete si odpočinout a ohřát se... U vchodového srubu bude rovněž připraveno základní občerstvení - např. káva, čaj...

Podzemí tvrze je v zimním období pro návštěvníky příjemnější, než v období hlavní turistické sezóny. Uvnitř je tepleji než venku, vidět můžete zimující netopýry... Aktuální nabídky získáte zde.

Tvrz Hůrka má jako jediné pevnostní muzeum v ČR otevřeno i v zimě. V prosinci každý den kromě pondělků, zavřeno je od 23. do 26. 12 a také 31. 12. V době od 27. do 30. 12. bude veřejnosti otevřeno, vstupy do podzemního systému v 11, 13 a 15 hodin. V případě slabé sněhové pokrývky budou připraveny i další vstupy, aktuálně dle situace. Informace, nebo objednávky skupin: 606 669 888. Aktuální nabídky budou zveřejněny zde.

Vojenské muzeum Králíky má v prosinci otevřeno každý den kromě pondělků, zavírací dny jsou 23. až 26. 12 a také 31. 12. a 1. 1. 2017. V době od 27. do 30. 12. bude veřejnosti otevřeno, v případě nepříznivých sněhových podmínek, bude otevírací doba rozšířena! Pro skupiny cca 15 a více osob otevřeme i po 16. hodině - na objednávku - na tel: 604 407 901. Aktuální informace získáte zde.

18. prosince 2016

FORT FEST CZ 2017 KRÁLÍKY

Ve dnech 2. a 3. července 2016 se konal „nultý ročník“ mezinárodní prezentace pevnostních muzeí a setkání jejich provozovatelů pod názvem Fort Fest CZ 2016 Králíky. Jeho pořadatelé touto předpremiérou připomenuli vedle 80. výročí zahájení výstavby opevnění na Králicku rovněž časy, kdy obrana hranic a svrchovanosti státního území představovala pro evropské demokracie jednu z hlavních priorit...

K pořadatelství spojili své síly Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s., Králická pevnostní oblast o.p.s. a Armyfort s. r. o. Fort Fest CZ 2016 Králíky podpořilo město Králíky a Pardubický kraj, záštitu akce převzala starostka města paní Jana Ponocná a hejtman kraje pan JUDr. Martin Netolický.

V průběhu obou dnů trvání Fort Festu se mohli návštěvníci Králické pevnostní oblasti (KPO) seznámit prostřednictvím expozic a prezentací s řadou muzeí opevnění a se zástupci jejich provozovatelů. Ti svoji činnost a svá muzea představili v podzemních prostorách dělostřelecké tvrze Hůrka, ale i na dalších lokalitách, kde akce probíhala. Celkem se zapojilo více než dvě desítky subjektů, což je na nultý ročník velmi dobrý výsledek. Vedle významných tuzemských pevnostních muzeí se objevily i první subjekty ze zahraničí – Slovenska a Belgie (Eben-Emael).

Součástí programu byly speciální prohlídkové trasy a okruhy (ve tvrzích Hůrka a Bouda), prodloužené provozní doby ve většině muzeí v KPO, bohatý doprovodný program včetně dobové hudby, terénní jízdy těžké vojenské techniky ve VMK, ukázky dobových uniforem, historické výzbroje a výstroje, speciální minibusové linky k dopravě návštěvníků… Pozornost přitahoval malý dobový tábor čs. armády u LO č. 111 a komentované ukázky z průběhu rekonstrukce letounu MIG 21 ve VMK.

Přesně tak jak pořadatelé Fort Fest CZ 2016 Králíky zamýšleli, akce představovala pro vystavovatele platformu k odbornému setkání provozovatelů pevnostních muzeí, vzájemnému předávání zkušeností z provozu muzeí a zejména rekonstrukčních prací na objektech čs. opevnění. Proběhly prezentace a ukázky novovýroby původního zařízení, výbavy a výzbroje opevnění a uskutečnily i první kontrakty. Prezentační stánek firmy Kovoobrábění Ondřej Schejbal budil zaslouženou pozornost.

Rovněž se podařilo naplnit další dílčí cíl akce – prohloubení stávající a navázání nové spolupráce na poli propagace pevnostních muzeí a jejich aktivit. Fort Fest CZ 2016 Králíky proběhl na úplném začátku hlavní turistické sezóny a motivoval zájem turistů o pevnostní muzea napříč republikou, poskytl nezasvěceným „startovní“ informace o zahraničních lokalitách...

Přesto, že se organizátoři nemohli vyhnout drobným chybám a klopýtnutím, ukázaly se přesvědčivě obrovské přednosti lokality, ve vztahu k pořádání takovéto mezinárodní akce: Velká výhoda daná rozsáhlým prostorem hlavního muničního skladu M1 ve tvrzi Hůrka, kde se prezentace konala – celý prostor je pohodlně dostupný a to i v případě, že se muzea rozhodla představit větší 3D exponáty – expozice tedy představily mnoho 3D předmětů a neomezily se jen na promítání obrázků z dataprojektorů. Akci neohrozilo počasí, ani fyzická náročnost instalace prezentací muzeí, výborná byla i přístupnost pro návštěvníky. Prostor střežil kamerový systémem a expoziční sály disponovaly dostatečnou kapacitou rozvodů elektrické energie. Králicko poskytlo dostatek vhodných ubytovacích a stravovacích kapacit i dalšího zázemí. Hustota zdejších pevnostních objektů a informační zpřístupnění klíčových lokalit prostřednictvím tabulí v pětitmutačním provedení sehrála významnou roli.

V sobotu 2. července někteří návštěvníci využili k dopravě až do místa konání akce (zastávky Těchonín, Mladkov, Prostřední Lipka a Červený Potok) nostalgického parního vlaku jedoucího na trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Dolní Lipka – Červený Potok a zpět.

Při příležitosti konání akce byly vydány upomínkové a sběratelské předměty. Například dvě výroční turistické známky, dvě pamětní medaile (pro účastníky-vystavovatele speciální neprodejné provedení) a sběratelská série pohlednic.

První ročník Fort Festu se uskuteční už v roce 2017 – a to opět první červencový víkend, tedy na začátku hlavní turistické sezóny – ve dnech 1. – 2. 7. Informace budou k dispozici na webu akce a Facebooku.

Pozvánku a základní propozice obdrží postupně tuzemská pevnostní muzea, která splňují většinu parametrů stanovených pořadatelem akce (mají jasnou historii svého vzniku a fungovaní, známého vlastníka či provozovatele, jasně stanovenou provozní dobu, aktuální kontakty, dodržují platné zákony ČR, mají seriózní a kolegiální vystupování...).

8. srpna 2016

KRÁLICKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST V MĚSÍCI SRPNU

Je tady srpen, turistická sezóna v KPO právě vrcholí. Muzea připravují různé akce, rozšiřují provoz, blíží se CIHELNA 2016... Co by nemělo ujít Vaší pozornosti?

Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda: otevřeno je každý den. Garantované časy vstupů do podzemí v 11, 13 a 15 hodin. Většinou je však připraveno vstupů 8, každou celou hodinu od 10 do 17 hod. V době akce CIHELNA 2016 lze k dopravě na tvrz využít speciální autobusovou linku. Aktuální nabídky a informace najdete zde a zde.

Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka: otevřeno je každý den od 10 do 16 hod. V době akce CIHELNA 2016 jsou pro návštěvníky připraveny speciální typy prohlídek a zpřístupněn bude i srub K - S 11 (z povrchu tvrze). Aktuální nabídky a informace najdete zde a zde.

Vojenské muzeum Králíky: otevřeno každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Aktuální nabídky a informace najdete zde a zde.

Akce CIHELNA 2016: všechny potřebné informace jsou postupně zveřejňovány zde a zde.

Nostalgické vlaky v KPO: každou sobotu je na trase Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Letohrad - Červený Potok nasazen parní, nebo historický motorový vlak. Zaveze Vás do oblasti s nejrozsáhlejšími pozůstatky čs. pevnostního systému z let 1935-1938. Podrobnosti lze najít zde.

1. července 2016

PRVNÍ ČERVENCOVÝ VÍKEND SE BLÍŽÍ, FORT FEST CZ 2016 KRÁLÍKY JE ZA DVEŘMI!

Ve dnech 2. a 3. července 2016 se uskuteční mezinárodní prezentace pevnostních muzeí a setkání jejich provozovatelů pod názvem Fort Fest CZ 2016 Králíky. K pořadatelství akce spojili své síly Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s., Králická pevnostní oblast o.p.s. a Armyfort, s. r. o.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a starostka města Králíky paní Jana Ponocná.

V průběhu obou dnů trvání akce se mohou návštěvníci Králické pevnostní oblasti (KPO) seznámit prostřednictvím expozic a prezentací s řadou muzeí opevnění a se zástupci jejich provozovatelů. Ti svoji činnost a svá muzea představí v podzemních prostorách dělostřelecké tvrze Hůrka.

Součástí programu budou speciální prohlídkové trasy a okruhy (ve tvrzích Hůrka a Bouda), prodloužené provozní doby ve většině muzeí KPO, velmi bohatý doprovodný program včetně dobové hudby, terénní jízdy těžké vojenské techniky, dobových uniforem, historické výzbroje a výstroje...

Fort Fest CZ 2016 Králiky bude stát za to! Podrobnosti programu jsou doplňovány každý den zde.

7. června 2016

TVRZ BOUDA SE DOČKALA ELEKTRIFIKACE

Po téměř 27 letech od prvních krůčků směřujících ke zpřístupnění dělostřelecké tvrze Bouda veřejnosti, se tato unikátní památka dočkala svého připojení na elektrickou síť. Dieselagregáty tak mohly od května 2016 během prohlídek a prací ve tvrzi utichnout a vrátit se zpět do své role záložních zdrojů elektrické energie… Tvrz Bouda získala připojením na elektrickou síť stejnou výhodu, jako jiné významné památky, mající daleko jednodušší způsoby zajišťování svého provozu.

Návštěvníci tuto skutečnost poznají již letos… V průběhu roku přibude počet vstupů do podzemí, posílí se provozní doba v okrajových i hlavních měsících, bude možné vystavit více exponátů ve vysoušených částech podzemí tvrze, nabídnout větší sortiment občerstvení a další… V rámci této více než jedenácti milionové investice nebyla řešena jen vlastní přípojka na distribuční síť (vede složitým terénem od Kramářovy chaty na Suchém vrchu a má délku 2,8 km), ale došlo rovněž k rekonstrukci všech páteřních rozvodů v podzemí tvrze (instalováno přes 3 km kabelů). Tato rekonstrukce vychází z původní projektové dokumentace z roku 1938 a tvrz díky tomuto řešení získala nejen rozvody energie, ale také rozsáhlý exponát. Unikátní atmosféra prvorepublikové pevnosti tak nic neztratila na své atraktivnosti, naopak se ji podařilo posílit.

O dalších záměrech vlastníka tvrze Bouda – Pardubického kraje – se více dozvíte zde.

22. dubna 2016

KRÁLICKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST ZAHAJUJE NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNU

V sobotu 23. dubna zahájí Králická pevnostní oblast letošní návštěvní sezónu... Muzea čs. opevnění ležící na severním okraji města Králíky - propojená Naučnou stezkou vojenské historie - boudou mít poprvé koordinovaně otevřeno a zájemcům nabídnou celodenní program:

Ve tvrzi Hůrka vedle běžných prohlídkových tras připravili provozovatelé muzea speciální "Železniční prohlídky" zaměřené na ukázky unikátní podzemní pevnostní železnice. Navíc návštěvníkům zdejší muzeum poskytne potřebné zázemí. Podrobnosti zde.

Sezónu zahajuje také Králický řopík, objekt lehkého opevnění vzor 37 v pokročilém stupni rekonstrukce, ležící u trasy naučné stezky mezi bojovými sruby tvrze Hůrka a Vojenským muzeem Králíky.

Vojenské muzeum Králíky (VMK) vedle řady nových exponátů představí na terénním polygonu muzea od 12 do 15 hodin v pohybu bojový tank T54 - AM2 Kladivo. Návštěvníci mohou stroj nejen sledovat v pohybu, ale mohou se stát také členy jeho osádky. Také zdejší muzeum poskytuje návštěvníkům potřebné zázemí.

Sezónu přivítá i Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 - pěchotní srub K - S 14 U cihelny, ležící přímo u VMK.

Přístupný bude i Památník obránců Vlasti - pěchotní srub K - S 8 U nádraží v Červeném Potoce.

K procházce mezi muzei můžete využít Naučnou stezku vojenské historie, vybavenou řadou informačních tabulí s fotografiemi a plány pevnostních objektů... Stezka poskytuje informace v pěti jazykových mutacích (česky, anglicky, německy, francouzsky a polsky).

K dopravě do Králické pevnostní oblasti můžete vedle svých vozidel využít také vlak ČD a zastávky Prostřední Lipka, nebo Červený Potok.

10. dubna 2016

TVRZ BOUDA A TVRZ HŮRKA - MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY TURISTŮM NA MĚSÍC DUBEN

Sezóna pevnostním muzeím v Králické pevnostní oblasti začne už za tři týdny, přesto na duben připravují muzea ještě několik speciálních nabídek... Jaro už nechalo zmizet poslední zbytky sněhu, příroda láká k pěším tůrám a vyjížďkám na kolech...

Tvrz Bouda bude mimořádně otevřena o víkendu 16.-17. dubna. Připraveny jsou Miniprohlídky (cca 40 min) a Kompletní prohlídky (cca 80 min). Časy vstupů do podzemí:

Sobota: v 11, 13 a 15:00 hodin; neděle: v 11 a 13:00 hodin.

Další časy vstupu podle možností provozovatele - po dohodě přímo na místě.

Návštěvníci mohou využít udržovaný oheň v turistickém přístřešku u vchodového srubu tvrze a základní teplé občerstvení (káva, čaj…), které provozovatel muzea připraví.

Start letošní turistické sezóny na Boudě je připraven na sobotu 30. dubna. Od tohoto termínu bude tvrz Bouda přístupná každý den až do 30. září 2016. Během víkendu 30. 4. - 1. 5. rozšíří provozovatel počty vstupů do podzemí, zařadí nejen Miniprohlídky, Kompletní prohlídky ale také Velké prohlídkové okruhy...

Tvrz Hůrka bude otevřena v dubnu každý den, mimo pondělí. Na každý vstup jsou připraveny Základní prohlídky (cca 80 min), časy vstupů do podzemí: v 11, 13 a 15:00 hodin.

Na sobotu 23. dubna připravil provozovatel muzea speciální prohlídkové schéma tvrze Hůrka. V tento víkendový den proběhne celkem šest prohlídek:

Tři mimořádné Železniční prohlídky jsou připraveny na vstupy v 10, 12 a 14 hodin. Změří se nejen na historii a technické parametry tvrze, ale též na podzemní železnici (ukázka šikmého výtahu - svážnice - v chodu, předvedení manipulace s vagóny 600 mm úzkorozchodné pevnostní železnice s pomocí akumulátorové lokomotivy ALD-2 – výrobku ČKD Praha z roku 1959 – a ukázka ruční manipulace vagónu naloženého materiálem). Železniční prohlídka bude vedena v delší trase (přiblíží i některé detaily z doby okupace, zavede návštěvníky do části podzemí pod objektem pro dělovou věž) a její časová náročnost bude asi 110-120 minut. Prohlídku povede průvodce – specialista na železnice. Vstupné na tuto prohlídku je stanoveno na 120,- Kč (dospělí), 80,- Kč (důchodci, studenti a děti). Rodinná vstupenka (2 dospělí a 3 děti) 350,-Kč.

Tři prohlídky budou běžného typu – Základní prohlídka – v délce trvání cca 80 minut. Jejich začátek je připraven jako obvykle v 11, 13 a 15 hodin. V průběhu obou typů prohlídek návštěvníci shlédnou nové exponáty a nově instalované expozice, jenž provozovatelé muzea zpřístupnili od 1. dubna 2016.

17. března 2016

NA VELKÝ PÁTEK SE OTEVŘE ZEMĚ A VYDÁ SVÉ POKLADY
ALESPOŇ V KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI TOMU TAK SKUTEČNĚ BUDE…

V Králické pevnostní oblasti se v čase velikonočních prázdnin (25. - 28. 3. 2016) otevře návštěvníkům několik pevnostních muzeí, která nabídnou více prohlídkových tras a několik novinek…

Tvrz Bouda bude otevřena 4 dny. Připraveny jsou Miniprohlídky (cca 40 min) a Kompletní prohlídky (cca 80 min). Skupiny deseti a více dospělých zájemců si mohou přímo na místě dohodnout zimní variantu Velkého prohlídkového okruhu (cca 150 min). Časy vstupů do podzemí:

Pátek – sobota – neděle: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:00 hodin.

Velikonoční pondělí: 10, 11, 12, 13:00 hodin.

Návštěvníci mohou využít udržovaný oheň v turistickém přístřešku u vchodového srubu tvrze a základní teplé občerstvení (káva, čaj…).

Tvrz Hůrka bude otevřena každý den, mimo Velikonočního pondělí. Na každý vstup jsou připraveny Základní prohlídky (cca 80 min), v pátek až neděli zařadíme také speciální a prodloužené prohlídkové okruhy. Časy vstupů do podzemí:

Čtvrtek vstupy v: 11, 13, 15:00 hodin.

Pátek vstupy v: 10, 11, 13, 15:00 hodin. Ve 13 hodin začíná speciální okruh s výstupem do dělostřeleckého srubu K – S 11 (pozůstatky testů německých tajných zbraní z doby okupace).

Sobota vstupy v: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:00 hodin. V 10 hodin začíná prodloužený okruh s výstupy do dělostřeleckého srubu K – S 10 (nedávný nález velké střepiny pancéřového zvonu) a srubu K – S 11 (pozůstatky testů německých tajných zbraní z doby okupace). Ve 14 hodin speciální okruh opět s výstupem do srubu K – S 11.

Neděle vstupy v: 10, 11, 12, 13, 14, 15:00 hodin. Ve 13 hodin začíná speciální okruh s výstupem do dělostřeleckého srubu K – S 11 (pozůstatky testů německých tajných zbraní z doby okupace).

Zázemí pro návštěvníky a parkoviště v místě. K dispozici základní občerstvení.

Velikonoční pondělí: Zavřeno. Doporučujeme návštěvu tvrze Bouda.

Vojenské muzeum Králíky – bude otevřeno ve dnech Velikonočních prázdnin od čtvrtka do neděle od 9 do 16:00 hodin, v pondělí bude zavřeno.

Památník obránců Vlasti – pěchotní srub K – S 8 U nádraží – otevře veřejnosti v pátek (12 – 18 hodin), sobotu (8 – 18 hodin), neděli (8 –12 hodin), v pondělí bude zavřeno.

Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 – pěchotní srub K – S 14 U cihelny – otevře veřejnosti v pátek, sobotu a neděli. V pondělí bude zavřeno.

Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25 Na sedle – otevře veřejnosti v pátek.

Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32 Na růžku – bude veřejnosti přístupné v pátek, sobotu, neděli i v pondělí.

3. března 2016

BŘEZNOVÉ ATRAKTIVNÍ NABÍDKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI

Dělostřelecká tvrz Bouda - mimořádné otevření: během víkendu 5.-6. března provozovatelé muzea zpřístupní podzemní systém prvorepublikové pevnosti. V sobotu 5. 3. jsou od 10 do 17 hodin připraveny vstupy do tvrze na Miniprohlídku (cca 40 minut) a Kompletní prohlídku (cca 75 minut). Start pro návštěvníky každou celou hodinu (v 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin). V neděli 6. 3. jsou od 11 do 15 hodin připraveny vstupy do tvrze na Miniprohlídku a Kompletní prohlídku každou celou hodinu (v 11, 12, 13, 14 a 15 hodin). Zázemí pro návštěvníky poskytne krytý altán před vchodovým srubem, k dispozici bude teplé občerstvení - káva a čaj.

Speciální prohlídkové schéma pak provozovatelé připravují na období velikonočních prázdnin na konci března.

Dělostřelecká tvrz Hůrka - má v březnu otevřeno každý den (!) kromě pondělků (ty jsou vyhrazeny předem objednaným skupinám). Vstupy do podzemí do podzemního systému v 11, 13 a 15 hodin. Základní prohlídkový okruh má časovou náročnost cca 75 minut.

Ve středu 2. a ve čtvrtek 3. března startuje vždy ve 20 hodin noční prohlídka tvrze.

Speciální prohlídky provozovatelé nabídnou návštěvníkům v období velikonočních prázdnin na konci března.

Pro skupiny lze v obou muzeích zajistit individuální prohlídku - v dohodnutém čase a rozsahu. Tyto prohlídkové speciály o různé časové a fyzické náročnosti lze dohodnout (minimálně 48 hodin před plánovaným termínem) na kontaktních adresách:

Hůrka: hurka@boudmuseum.com

Bouda: tvrz@boudmuseum.com

Návštěvu obou tvrzí lze vhodně doplnit návštěvou Vojenského muzea Králíky s expozicí těžké bojové techniky, vozidel, zbraní, munice... Otevřeno v březnu každý den, kromě pondělků..

26. února 2016

NABÍDKY KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI PRO ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka

- otevřeno každý den kromě pondělí - vstupy do podzemí v 11, 13 a 15 hodin

- v sobotu 27. února v 10:00 začátek mimořádné prohlídky - s návštěvou dělostřeleckých objektů tvrze

- až do 3. března každou středu a čtvrtek ve 20:00 noční prohlídka tvrze

Podrobnosti na webu: http://hurka.boudamuseum.com/

Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda

- mimořádné otevření tvrze o prvním březnovém víkendu

- vstupy do podzemí tvrze v sobotu 5. 3. v 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin

- vstupy do podzemí tvrze v neděli 6. 3. v 11, 12, 13, 14 hodin

- pro návštěvníky tvrze bude zázemí v lesním altánu u vstupu do tvrze, s ohněm, kávou a čajem

Podrobnosti na webu: http://www.boudamuseum.com/

Vojenské muzeum Králíky

- otevřeno každý den kromě pondělků

Podrobnosti na webu: http://armyfort.com/

26. února 2016

DĚLOSTŘELECKÉ OBJEKTY TVRZE HŮRKA - SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA 27. 2. 2016

Na sobotu 27. února 2016 přichystal provozovatel muzea ve tvrzi Hůrka speciální prohlídkovou trasu. Bude fyzicky i časově náročná (cca 150-180 minut). Návštěvníci při ní uvidí i místa, kterými se provází jen výjimečně! Čeká je více než 1 200 schodů (polovina vzhůru, polovina dolů). Trasa je vedena vchodovým srubem K - S 12a, po svážnici (šikmý výtah), přes filtrovnu, kolem strojovny/elektrárny, hlavním muničním skladem M1, přes výhybnu, válečnými kasárnami, do skladiště M2 pod dělostřeleckým srubem K - S 11. Zde návštěvníci absolvují první náročný výstup - po 285 schodech do horního patra tohoto objektu. V dělostřeleckém srubu K - S 11 si prohlédnou pozůstatky zkoušek německých tajných zbraní z doby okupace... Po prohlídce sestoupí zpět do podzemí a hlavní chodbou s kolejemi úzkorozchodné dráhy přejdou do skladiště munice M2 pod srubem K - S 12, určeným pro dělovou otočnou a výsuvnou věž. Zde je čeká při výstupu na horní patro objektu 297 schodů. Odměnou jim bude možnost důkladně si prohlídnout místo, kde se měl nacházet jeden z pouhých 14ti plánovaných exemplářů nejvýkonnějšího zbraňového systému čs. opevnění. Po prohlídce srubu a sestupu do podzemí se výprava vrátí zpět na povrch země vchodovým objektem.

Začátek prohlídky je ve vstupním areálu muzea v 10:00 hodin. V místě je parkoviště, pohodlné zázemí, informační centrum, prodejna suvenýrů a základního občerstvení. Vstupné: dospělí 200,-, děti do 15 let 150,- Kč (pro děti mladší 10ti let není tento typ prohlídky vhodný), rodinné vstupné 500,- Kč (2 dospělí, 2 děti do 15 let). Na tuto speciální prohlídkovou trasu se doporučuje objednat se: hurka@boudamuseum.com, nebo telefon 606 669 888. Objednávkou berou zájemci na vědomí fyzickou náročnost prohlídkové trasy.