Vojenské muzeum Králíky (VMK)

Objekt je situován: na severním okraji města Králíky, u silnice z Králík na Prostřední Lipku.

Provozní doba: celoročně každý den kromě pondělí (zavírací dny také: 24. 12.; 31. 12.; 1. 1.). V říjnu až dubnu od 10 do 16 hodin, v květnu až září od 9 do 17 hodin. Během akcí v KPO bývá provozní doba prodloužena (většinou od 9 do 17 hodin, ale bez záruky!). Nutné je se informovat na níže uvedených kontaktech.

Přístupové trasy: Vlakem do zastávky Prostřední Lipka (trať 021 Hanušovice-Týniště nad Orlicí), odtud asi 300 metrů pěšky po silnici směrem na Králíky. Pěšky lze zvolit ještě trasu po silnici z Králík směrem na Prostřední Lipku, kde asi po 1 km chůze z náměstí leží vlevo od silnice areál VMK. Pro dopravu automobilem platí stejné přístupové trasy. Na silnicích značeno hnědými směrovkami.

Vstupné: Dospělí: 70,-Kč; děti, důchodci, studenti: 50,-Kč; rodinné vstupné: 2 dospělí + 1 až 3 děti: 180,-Kč; ZTP, ZTP/P doprovod: zdarma

Provozovatel: Armyfort, s. r. o., ředitel Marek Bartoš; e-mail: mbartos@armyfort.com; tel. 603 142 526

Kontakty: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, Králíky, 561 69; telefony do VMK a TIC čs. opevnění jsou: 465 632 466 (zároveň fax); 604 407 901; E-mail: muzeum@armyfort.com;

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://www.armyfort.com

Stručná charakteristika muzea:

Vojenské muzeum Králíky představuje svojí polohou a zaměřením centrum Králické pevnostní oblasti, pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech, informační centrum čs. opevnění z let 1935-1938 a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně státu.

V letech 2009–2010 VMK prošlo zásadní modernizací a přestavbou financovanou ze zdrojů EU. Stalo se tak nejmodernějším muzeem s tímto zaměření na území ČR. V expoziční hale s plochou 2 400 m 2 představuje formou průřezu historii československé a české armády, její spojence a nepřátele v roce 1938, čs. opevnění, 2. světovou válku, historii odboje a okupaci, vojenské osobnosti a problematiku obrany státu. K hale přiléhá venkovní přístřešek (700 m 2) pro velké exponáty. V expozicích muzea /které se průběžně budují a staví/ se lze setkat s těžkou bojovou a vojenskou technikou, municí, prostředky ochrany proti bojovým otravným látkám a zbraním hromadného ničení, materiály o osobnostech (životní osudy významných mužů – vojáků: armádní generál Ludvík Krejčí, brigádní generál Bohuslav Fiala, divizní generál Karel Husárek); výstrojí a pěchotní výzbrojí. Součástí muzea je předváděcí polygon (40 000 m 2) – určený k ukázkám bojové a těžké vojenské techniky v pohybu a činnosti. Při VMK je provozováno TIC čs. opevnění (podává aktuální informace o všech přístupných, nebo zpřístupňovaných objektech čs. pevnostního systému z konce 30. let minulého století). VMK je východištěm k dalším muzeím a památníkům v KPO.