KPO Vám nabízí
KPO je prostorem s nejvyšší koncen-trací pozůstatků čs. pevnostního systému z let 1935-1938. Seznámit se s jeho zajímavou historií, navštívit zdejší muzea a památníky, putovat krásnou přírodou, to vše a mnohé další by Vám měly usnadnit tyto internetové stránky.
Představí Vám trasy naučných stezek, doporučí lokality hodné návštěvy, zprostředkují návštěvníkům praktické informace a zájemcům přiblíží pestrou nabídku literatury a speciálních upomínkových nebo sběratelských předmětů…
Muzea v KPO
Aktuality a tiskové zprávy
Co je KPO?
Pevnostní pásmo mezi kótou Maliník a Zemskou bránou - které je dnes zahrnuto do projektu Králické pevnostní oblasti (KPO) a leží v Pardubickém kraji - tvořilo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky československé před II. světovou válkou.
Pokud se do Králické pevnostní oblasti vydáte, čeká vás nejen deset muzejí ve zpřístupněných pevnostních objektech, ale také krásná příroda a četné akce, které zde nadšenci pořádají. Máme však pro vás jedno důležité varování: K prohlídce využijte jen objekty, které jsou veřejnosti přístupné - v jiných hrozí vážné nebezpečí úrazu!
Společné víkendy muzeí v KPO
Společné víkendy muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti se konají od dubna do října většinou poslední víkend v měsíci (v srpnu během akce Cihelna). Provozovatelé otevřou muzea i mimo běžné zvyklosti, prodlouží obvyklou otevírací dobu a připravují pro návštěvníky řadu atrakcí. Je možné shlédnout průvodce v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, různé výstavy, speciální prohlídkové trasy, Vojenské muzeum Králíky předvádí těžkou a bojovou techniku v pohybu. Termíny v roce 2023
24. — 25. 6. 2023
29. — 30. 7. 2023
18. — 19. 8. 2023 — CIHELNA
Akce Cihelna
Největší společnou akcí několika subjektů v Králické pevnostní oblasti a města Králíky je vzpomínková akce CIHELNA s bojovými ukázkami. Svým pojetím, rozsahem, tradicí a tématy přesahuje hranice Pardubického kraje. Díky prostředí a historickým reáliím je jinde ve stejném rozsahu a kvalitě neopakovatelná.
SPOLEČNOST PŘÁTEL ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ, o. p. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného KS v Brně, oddíl O, vložka 255

se sídlem: Luční 199, 666 03 Hradčany
zastoupená: Libor Tisovský – ředitel společnosti
IČO: 269 63 337
DIČ: CZ26963337 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. (pob. Tišnov, Brněnská 151, Tišnov 666 01), č. účtu: 198123208/0300